Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om Den hårda vintern av Ismail Kadare

Kajsa Ekis Ekman
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
2,19

Nyskrivet förord av kritikern och författaren Kajsa Ekis Ekman till Ismail Kadares Den hårda vintern.

Om Den hårda vintern:

Vintern 1961 bryter det lilla kommunistiska Albanien alla diplomatiska förbindelser med jätten Sovjetunionen. Ingen i landet går opåverkad av de historiska omvälvningarna, skildrade i en symfoni av röster och visioner i Ismail Kadares lika poetiska som politiskt bistra romanepos Den hårda vintern [1978].

ISMAIL KADARE [f. 1936] är en albansk författare med franskt medborgarskap. Han fick ett internationellt genombrott redan med debutromanen Den döda arméns general [1963] och hans romaner finns i dag översatta till fler än trettio språk.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/10/2014

Lingua Svedese

EAN-13 9789176451144

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om Den hårda vintern av Ismail Kadare"

Om Den hårda vintern av Ismail Kadare
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima