Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Poeten och kritikern Anna Hallbergs förord till Lars Gustafssons En kakelsättares eftermiddag.

Om En kakelsättares eftermiddag:

Den gamle kakelsättaren Torsten Bergman får ett efterlängtat jobb. Rösten på telefonen känner han först inte igen. Men det är hans gamle bekant, rörmokaren Pentti. Det är tänkt att han ska kakla ett badrum.
Han får fart på sin gamla bil och är snart på plats. Ingen syns till på bygget men han går i gång ändå. Medan han jobbar uppför sig hans minne allt underligare. Det är som om han minns hela sitt liv denna eftermiddag.
Men varför visar sig inte hans uppdragsgivare? Vad är det egentligen för ett hus han kommit till? Medan dagen lider mot obönhörlig skymning hamnar Torsten i sammanhang och tankar som blir allt svårare att överblicka.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/04/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789177810087

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om En kakelsättares eftermiddag av Lars Gustafsson"

Om En kakelsättares eftermiddag av Lars Gustafsson
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima