Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om Grymma april av Ismail Kadare

Kajsa Ekis Ekman - Lars Sundh
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
2,19

Nyskrivet efterord av journalisten och författaren Kajsa Ekis Ekman till Ismail Kadares Grymma april.

Om Grymma april:

I samma stund som den 26-åriga bergsbon Gjorg Berishas bror mördas av en granne är hans eget liv förbrukat. Byns sedvanerätt - Kanun - som styr livet på det albanska höglandet, kräver att Gjorg först tar livet av sin brors mördare för att sedan själv bli fångatagen och avrättad. Efter att ha skjutit mördaren får Gjorg 30 dagars nåd, inte tillräckligt med tid för att genomleva slutet av april månad.
Ett ungt par besöker bergen under sin smekmånad för att studera platsens uråldriga sedvänjor, även den om blodsfejd. De möter Gjorg och den nygifta bruden känner starkt för hans öde, så pass stark att till och med dessa »civiliserade« främlingar riskerar att bli indragna i vendettans ödesdigra mekanismer.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/10/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789178933518

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om Grymma april av Ismail Kadare"

Om Grymma april av Ismail Kadare
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima