Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nyskrivet efterord av litteraturvetaren och John Banville-forskaren Joakim Wrethed till John Banvilles Motivet.

Om Motivet:

Freddie Montgomery är en före detta universitetslärare i statistik. Nu sitter han häktad i ett smutsigt fängelse i Dublin, misstänkt för mord. Fängelset har han börjat kalla för »hemma« och nu är han redo att berätta sin historia. Så följer den hisnande dokumentationen av en människa som undan för undan släpper spärrarna för en förtvivlan utan mått eller mål. Om hur han och hans fru Daphne, som länge levt över sina tillgångar, funnit på dumdristiga sätt att hantera sitt växande pengabehov. I en spiral av händelser hamnade Freddie i situationen där han klev över gränsen till det värsta brottets avgrund.
Läsarens problem blir detsamma som domarens: Talar Freddie ens ett uns sanning?
John Banvilles roman Motivet [The Book of Evidence, 1989] har jämförts med Albert Camus, Fjodor Dostojevskij och Vladimir Nabokov och räknas i dag till en av de stora brittiska romanklassikerna.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/06/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789177810773

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om Motivet av John Banville"

Om Motivet av John Banville
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima