Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Under de år jag levde i celibat föraktade jag mig själv, mer och mer vartefter åren gick, och jag plågade mig själv med omständliga tankekonstruktioner av typen: Människor föds till att ha sex; vi är alla begåvade med utrustningen och viljan, men jag har ändå inte sex. Kan man då verkligen anse att jag är människa?I det sexuella kastsystem jag utvecklade befann jag mig allra längst ned, bland de oberörbara, de som inte hade någon form av sex överhuvudtaget. Till och med en våldtäktsman stod högre än jag, för även om hans sexakter var vidriga illgärningar som kunde fördärva andra människors liv, så hade han i alla fall sex, och fullbordade därmed det som för mig tedde sig som människans bestämmelse. I all sin vidrighet var han mer människa än jag.Men trots dessa orgier i självförakt var celibatet lätt att upprätthålla. Sex var frestande, men i den värld jag levde var det oåtkomligt"

Efter åtta år i celibat blir den unge läkaren Peter indragen i ett triangelförhållande med två andra män. I Stockholm möter han Christopher. Jérôme tillkommer när Peter och Christopher finner honom i Paris.Onans bok handlar om dessa tre mäns kärlek och maktkamp, sex och avhållsamhet, och om existentialism och kristendom. Liksom rädslan för en sjukdom som drabbar även dem som inte smittas.

Ola Klingberg, född 1965, är uppvuxen i Stockholm. Han har studerat kreativt skrivande vid City College i New York. 1998 mottog han Malinchepriset i litteraturöversättning för sin överföring av Jonas Gardells Frestelsernas berg till engelska.Onans bok är hans debutroman.

"Onans bok är en insiktsfull, psykologiskt trovärdig skildring av vad rädsla gör med människor, hur lögner urholkar känslolivet och relationer brister." Nerikes Allehanda

"Det märks att det ligger mycket tankeverksamhet och egna erfarenheter bakom denna tankeväckande och ärliga roman. Och det är just ärligheten och författarens mod att våga konfrontera sådant vi människor ofta skäms för, som gör den så läsvärd." Gefle Dagblad

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/06/2013

Lingua Svedese

EAN-13 9789100136635

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Onans bok"

Onans bok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima