Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Det siges at De Gamle stadig hjemsøger Mesa Verde. Hvileløse Anasazi-ånder, der mejslede deres hjem i bjergenes overflade for ottehundreder år siden - for så at forsvinde sporløst fra jordens overflade. Anna Pigeon, nytilkommen ranger i Colorados Mesa Verde National Park, er en kvinde med problemer. Hun er enke, hun er alkoholiker og har lige skiftet job. Hun søger fred for sine indre dæmoner i den ældgamle klippe-by fra en forsvundet oprindelig amerikansk civilisation. Men en uforklarlig sygdom der rammer gæsterne i den populære Nationalpark, et barns død og mordet på en ven, hiver hende væk fra drømmerierne. Anna må finde den meget menneskelige kilde til den onde vind der blæser iskoldt mellem ruinerne. For den truer flere uskyldiges liv, Moder Jord. og Anna selv. Pressen om Anna Pigeon-serien: " man rives med som af en uventet flodbølge gennem et af parkens flodlejer. Kampen går mellem dem, der vil bevare naturen »ren« og dem, der har andre planer." - Bo Bjørnvig, Weekendavisen "Anna er i høj grad et bekendtskab værd som hard core udgave af den moderne handlekraftige kvindetype, der har tilladt sig at smide et par skraldespande søde gammeldags kvindelige dyder på civilisationens losseplads for ikke-genbrugeligt affald. en fundamentalt spændende og overbevisende krimiroman, skrevet med knivskarpt blik for den menneskelige dårskab." - Anne-Marie Gregersen, Berlingske Tidende "Med naturen som en enestående kulisse giver Nevada Barr , selv fhv. ranger, os nogle spændende, vedkommende og barske krimier. Hun har blik for den menneskelige svaghed og kan godt banke en krimi-intrige på plads." - Holger Ruppert, B.T.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/08/2013

Lingua Danese

EAN-13 9788771281743

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ond vind"

Ond vind
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima