Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Onorabila veneian

Rosa Ventrella
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
7,99

Într-o Veneie libertin, dar mereu înspimântat de spectrul pedepsei divine, Veronica Franco îi începe cariera de curtezan. Înzestrat cu o frumusee i o inteligen ieite din comun, tânra ptrunde cu uurin în cercurile elitei veneiene, subjugând dogi, negustori bogai i chiar i capete încoronate. În scurt timp, devine cea mai cunoscut i mai cutat dintre curtezane, stârnind deopotriv pasiuni rscolitoare i dumnii înveninate. i totui, vâltoarea întâlnirilor clandestine i a plcerilor pasagere îi las în suflet un gol din ce în ce mai apstor. Când ciuma lovete Veneia i Inchiziia începe s caute vinovai, faima Veronici se întoarce împotriva ei, iar curtezana e nevoit s fac o alegere dificil, care îi va schimba destinul pentru totdeauna. În aceast pasionant reconstituire romanesc a personalitii unei mari curtezane i poete a secolului al XVI-lea, Rosa Ventrella ne ofer o fresc deosebit de sugestiv a Renaterii târzii i, în acelai timp, o poveste nemuritoare despre cutarea sinelui într-o lume dominat de egoism, gelozie, mti i prejudeci.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737249258

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Onorabila veneian"

Onorabila veneian
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima