Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ontdek je indigokracht

Charles Virtue - Doreen Virtue
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
11,99

Bestsellerauteur Doreen Virtue en haar zoon Charles Virtue over de indigogeneratie

De meeste indigo's (intuïtieve en wilskrachtige mensen) zijn in de jaren zeventig geboren en toen Doreen Virtue haar eerste boek over hen schreef, bestond de indigogeneratie nog grotendeels uit kinderen. Inmiddels zijn de meeste indigo's volwassen en daarom hebben haar indigozoon Charles Virtue en Doreen Virtue nu samen een boek geschreven.

Ze bespreken hoe we ons kunnen verdiepen in de intuïtieve kwaliteiten van indigo's, zodat we allemáál profijt kunnen hebben van de gaven die deze generatie de wereld inbrengt. Je leert in dit boek onder andere hoe je je indigokracht kunt activeren en voor positieve doeleinden kunt inzetten. Want of je jezelf nu als een indigo beschouwt of niet, deze generatie van waarheidsprekende, zelfverzekerde leiders heeft ons allemaal veel te leren.

De pers over Doreen Virtue

`Doreen Virtue is een van de boegbeelden van de engelenscene.' Happinez

`Op haar ongeëvenaard warme en hartelijke wijze leert Doreen Virtue je hoe je trouw kunt blijven aan jezelf.' Dr. Wayne Dyer

`De koningin van de engelentherapie.' Daily Mail

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia , Salute Benessere Self Help » Self Help , Esoterismo e Astrologia » Occulto

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/07/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789402311006

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ontdek je indigokracht"

Ontdek je indigokracht
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima