Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Onze helden: Prinses Elisabeth

Bieke Van Gelder
pubblicato da Overamstel Uitgevers Belgie

Prezzo online:
4,99

Glitterjurken, bals met knappe prinsen en kikkers kussen zijn niet aan haar besteed: Elisabeth is geen typische prinses. Ze houdt van sport, tekent graag en leest veel. Ze studeerde in het buitenland en volgt momenteel een opleiding aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Dat allemaal om haar voor te bereiden op haar rol als eerste vrouwelijke staatshoofd van Belgiƫ.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri per Conoscere » Arte » Luoghi e persone

Editore Overamstel Uitgevers Belgie

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/01/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789463962834

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Onze helden: Prinses Elisabeth"

Onze helden: Prinses Elisabeth
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima