Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Als u van plan bent alles uit het leven te halen, dan is Op weg naar de top een effectieve en praktische gids die u zal inspireren het maximale uit uw persoonlijke en professionele leven te halen. We hebben het allemaal in ons de top te bereiken.We bezitten allemaal een buitengewone innerlijke kracht.We kunnen allemaal een belangrijke invloed hebben op de wereld om ons heen - als we daarvoor kiezen. Als u van plan bent uw leven boven het alledaagse uit te tillen, dan is Op weg naar de top een effectieve en praktische gids die u zal inspireren het maximale uit uw persoonlijke en professionele leven te halen. Op weg naar de top is gedreven, uitdagend en vol idee├źn om dat doel te bereiken. Het is een van die zeldzame boeken die uw hoogste potentieel losmaken en het beste in u wakker schudden. Leiders, topondernemers en vooraanstaande bedrijven in meer dan 40 landen hebben inmiddels een beroep gedaan op Robin Sharma en hun voordeel gedaan met diens inzichtelijke raadgevingen over het bereiken van de hoogste regionen. Waag vandaag nog de sprong en leer wat de besten doen om nog beter te worden. Maak kennis met de persoonlijke rituelen van succesvolle mensen en leer hoe u het evenwicht tussen werk en ontspanning behoudt. Op weg naar de top helpt u het optimale uit uzelf te halen en een buitengewoon leven te leiden.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali , Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Elmar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789038927732

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Op weg naar de top"

Op weg naar de top
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima