Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dion is een jongetje van 5, die dol is op dinosaurussen. Hij gaat wel eens met opa naar het bos om kastanjes te zoeken. Maar behalve kastanjes vindt hij dit keer ook een dino ei en komt hij een echte dinosaurus tegen. Deze noemt hij omdat hij hem ontdekt heeft de Dionsaurus.
Samen met zijn zusje Iris en opa beleven ze de spannendste avonturen. En komen ze op plekken waarvan ze niet wisten dat ze nog bestonden......

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura per bambini e ragazzi » Thriller per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller » Storie di animali

Editore Remco Op Den Dries

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/01/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9781370406388

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Op zoek naar de Dionsaurus (dinosaurus kinderboek)"

Op zoek naar de Dionsaurus (dinosaurus kinderboek)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima