Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Opinionslägen : Utdrag ur min tidningsdagbok 1965-1968

Olof Lagercrantz
pubblicato da Wahlström & Widstrand

Prezzo online:
6,56

"Artiklarna i denna bok speglar opinionslägen som ligger nära i tiden, tillräckligt nära måhända för att de ännu skall kunna förstås. De är alla från åren 1965 till 1968 och behandlar politiska ämnen. Samtliga har varit publicerade i Dagens Nyheter och de kan därför med rätt sägas vara utdrag ur min tidningsdagbok dessa år."

Artiklarna som ingår i boken: Tre bilder från MilanoStatsstöd och morfarsmorfarEgil Skallagrimsson eller Al CaponeKorsriddarnaAlla arma satarHatets förenklingarRevolutionära frågor - partifrågorSamtalet mellan människorMedan bomberna fallerFöretagsmoral och utrikespolitikHelvetets enfaldsfrågaEtt brev från SovjetArabisk tradition och IsraelRörelsen mot frihetSvar till Peter WeissVad betyder äggen?Efter Martin Luther KingDe svartas ursinneHoppet om Förenta staterna

Dettagli

Generi Non definito

Editore Wahlström & Widstrand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/03/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789146233398

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Opinionslägen : Utdrag ur min tidningsdagbok 1965-1968"

Opinionslägen : Utdrag ur min tidningsdagbok 1965-1968
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima