Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Opwindend aanbod / List en verleiding

Rachel Bailey - Robyn Grady
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
2,99

Opwindend aanbod

Iets ouds, iets nieuws, iets geleends en iets... onweerstaanbaars?

Bruiloftsplanner Scarlet Anders heeft haar leven al helemaal uitgestippeld, tot haar verloving met een man uit een vooraanstaande familie aan toe. Maar dan struikelt ze bij een trouwerij over een sluier en belandt aan de voeten van een van de getuigen, de knappe en steenrijke Daniel McNeal. Tot haar verrassing daagt hij haar uit om met hem op avontuur te gaan, in Australië. Wat bezielt haar om zijn uitdaging aan te nemen?

List en verleiding

Deze vijand is véél te aantrekkelijk...

Al is ze in luxe grootgebracht, Lucy Royall is geen verwend poppetje. Ze droomt van een carrière als journalist en wil daarbij graag op eigen benen staan. Wanneer haar stiefvader, een mediatycoon, wordt beticht van afluisterpraktijken, ziet ze een kans en bindt de strijd aan met de man achter de beschuldiging: de arrogante Hayden Black. Die strijd wordt echter veel vuriger dan ze had verwacht...

Deze verhalen zijn eerder verschenen.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/02/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789402550566

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Opwindend aanbod / List en verleiding"

Opwindend aanbod / List en verleiding
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima