Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Organik Tarm ve Kompost

E.Ortar
pubblicato da Self Publishing

Prezzo online:
0,00

-nsan-doa ilikisinde sürdürülebilir bir süreç olarak tarm-kompost döngüsünün yeri ve önemi

-Gda güvenlii ve toplum sal açsndan organik tarmn ve kompostun anlam

-Dünyamzn gelecei ve insanln gelecei açsndan organik tarm seferberliinin aciliyeti

-Doal kaynaklarmzn ve çevrenin korunmas açsndan kompost

-Topran sal ve canll açsndan kompost ve bunun tarm ürünlerinin kalitesine yansmas

-nsanln tinsel deerleri açsndan, doaya sayg ve rzk kaynaklarna sayg açsndan kompost

Son birkaç yüzyldr aklsz ve vicdansz bir "medeniyet"in peine taklp snai yola sapan ve varolu kodlarndan uzaklaan insanlk bugün resmen saptm bir halde.
Barbarca bir sömürgeletirmenin dourduu hoyratça bir sanayileme sürecinin sonunda küresel bir felaketin, bir çevre felaketinin eiindeyiz.
Doamz kaybediyoruz, kendi yaam ortammz bile bile tahrip ettik, halen etmeye devam ediyoruz ve bu gidile yarnmz yok!
Bunun sorumluluu tüm insanlk ailesi olarak hepimize ait olsa da bu katliamda eleba belli: gözü doymaz batnn bugün "küresel aa" haline gelmi olan egemen güçleri.
Ama belli ki bu hain sürecin nihayet sonuna geldik, artk deniz bitti, doa alarm veriyor;
21 yüzyln banda telafisi olmayan bir aamann eiine gelmi olsak da çok ükür ki sonunda aklmz bamza geliyor.
Dünyann derdini dert edinenler, doaya ve insanlmza sahip çkanlar soruna çözüm aryorlar ve fikirlerini paylayorlar.
Evet, bu bataa "bat medeniyeti" ile girdik ama bugün tank olduumuz küresel uyan sürecinin öncüleri de gene batdan.
Vaktiyle Amasya'da ilan edildii gibi:
insanl gene ancak insanln ortak azim ve karar kurtaracak!

Dettagli

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Organik Tarm ve Kompost"

Organik Tarm ve Kompost
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima