Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ostatni zjadacz grzechu

Francine Rivers
pubblicato da Wydawnictwo Bogulandia

Prezzo online:
14,24
14,99
-5 %
14,99

Wszystko, co tak naprawd liczy si dla Cadi Forbes, to znalezienie tego jedynego czowieka, który mógby uwolni j od grzechu, pustoszcego jej dni i noce... grzechu, który ograbi j z mioci matki i sprawi, e zapragna uciec od ycia i jego okrutnej sprawiedliwoci. Wie, e jest to zakazane, a robic to sprowadzi na siebie przeklestwo. Jednak co, co tkwi gdzie gboko w niej, pomimo wszystkich zowieszczych ostrzee, instynktownie popycha j do tego, by odszuka zjadacza grzechu".Zanim ich podró dobiegnie koca Cadi i zjadacz grzechu" musz spotka si ze sob twarz twarz oraz z Tym, który zada od nich wszystkiego w zamian za uzyskanie odpowiedzi, jakich poszukuj. Na podstawie powieci reyser Michael London nakrci film "The Last Sin Eater" "Ostatni zjadacz grzechu" to doskonae poczenie realistycznych bohaterów, dokadnoci historycznej i tajemnicy. Historia trzymajca w napiciu. Bardzo dobrze napisana. Zdecydowanie nie jednowymiarowa. Wyzwala róne emocje. Ale poza ciekaw fabua, co waniejsze, ta ksika naprawd otworzya mi umys i dusz do prawdziwego znaczenia przebaczania. Jeli szukasz wielkiej historii, która jest w stanie wywoa wiar i dobro, przeczytaj t ksik! Gorco polecam Edyta Bogulak.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Wydawnictwo Bogulandia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9788363097226

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ostatni zjadacz grzechu"

Ostatni zjadacz grzechu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima