Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Osynliga kvinnor : Hur brist på data bygger en värld för män

Caroline Criado Perez - Sara R. Acedo
pubblicato da Romanus & Selling

Prezzo online:
11,71

Föreställ dig en värld där din telefon är för stor för din hand, där din läkare ger dig läkemedel som är fel för din kropp, där du fryser på jobbet för att temperaturen på din arbetsplats är fem grader för kall, där du i en bilolycka är 47% mer benägen att bli allvarligt skadad. Om något av detta låter bekant, är chansen stor att du är kvinna.

Caroline Criado Perez belyser genom exempel från hela världen hur kvinnor systematiskt ignoreras. Från teknik till naturkatastrofer, från sexistisk snöröjning i Värmland till våldtäkter i krigszoner - Osynliga kvinnor är en kompromisslös analys av vad vi inte vet - och varför vi inte vet det. En uppslukande faktabok om hur kvinnor världen över påverkas av okunnighetens könspolitik.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Romanus & Selling

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/10/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789189051225

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Osynliga kvinnor : Hur brist på data bygger en värld för män"

Osynliga kvinnor : Hur brist på data bygger en värld för män
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima