Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Otkrivanje vještica

Deborah Harkness
pubblicato da Publishdrive

Prezzo online:
16,09

Otkrie tajanstvenog alkemiarskog rukopisa u oxfordskoj knjižnici Bodleiani povjesniarku Dianu Bishop, jedinu osobu na svijetu koja ga može otvoriti, odvest e u nesluenu potragu za porijeklom. Diana Bishop mona je vještica iz slavne amerike vještije obitelji, ali od najranijeg djetinjstva i nasilne smrti roditelja ne želi upotrebljavati ni razvijati svoje moi. Snažna magija osloboena iz izgubljene knjige u Oxford privlai stvorenja koja uz ljude nastanjuju svijet - vještice, vampire i demone. Svi oni žele se doepati mone knjige koja krije tajnu o postanku vrsta. Diana Bishop u životnoj je opasnosti, a pomoi e joj genetiar Matthew Clairmont, vampir star više od 1500 godina. No ljubav vještice i vampira zabranjena je od davnina... 

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532667363

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Otkrivanje vještica"

Otkrivanje vještica
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima