Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Denne bog er en brugsbog. Den handler om overgangen fra arbejdsliv til pension.
Hvis du står for at skulle gå på pension, har du sikkert gjort dig nogle tanker om, hvilke forandringer det vil medføre for dit fremtidige liv? Den største forandring er naturligvis, at du ikke mere skal gå på arbejde. Det kan være en lettelse, men det kan også være et tab. Det afhænger af, hvordan du har været knyttet til dit arbejde, de opgaver du har løst og den arbejdsplads og de kolleger, du har tilbragt mange timer af dit liv sammen med.
Men i forbindelse med pensionering sker der oftest en lang række andre ting.
Herom handler Sven Erik Henningsens bog. Forfatteren gik selv på pension som 63-årig og kvittede et spændende og afvekslende liv som underviser på seminarium og senere professionsskole og faldt - ret naturligt - ned i et tomrum. Det var det, der fik ham til at skrive bogen.
Hvert kapitel behandler de typiske forandringer, der finder sted ved overgangen. Ligesom relevante forskningsresultater og undersøgelser refereres. For at give forandringerne "kød og blod" refereres en række pensionsfortællinger, der alle viser, hvilke forandringer de enkelte fortællere har oplevet ved deres pension. Sven Erik Henningsen er fra 1948, født i Sønderjylland. Har læst nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet. I størstedelen af sit arbejdsliv var han lektor på Ribe Seminarium, og efter en hårdhændet centralisering, der nedlagde hans arbejdsplads i Ribe, fortsatte han sit arbejde som underviser - og forsker - i Esbjerg, i universitetsregi. Henningsen bor i Ribe med sin kone, Inge.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Anziani e terza età , Psicologia e Filosofia » Psicologia , Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726316636

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Overgange"

Overgange
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima