Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

`Wil je in één keer uitlezen.' Libelle

Rye Mallett is een van de beste piloten ter wereld. Hij kan overal heen vliegen, op ieder moment, per direct en door de ergste weersomstandigheden. Op een nacht stijgt hij op, terwijl geen enkele andere piloot dat zou doen, om een zwarte, beveiligde kist af te leveren aan ene dokter Lambert. Eenmaal geland wordt hij opgewacht door dokter Brynn O'Neal, een bijzonder aantrekkelijke arts die beweert dat ze door Lambert is gestuurd. Ze weigert te vertellen wat er in de kist zit, maar één ding is duidelijk: zij is niet de enige die het wil hebben.

Samen raken Rye en Brynn verwikkeld in een race tegen de klok om de kist op tijd op de plaats van bestemming te krijgen. Maar kunnen ze elkaar wel vertrouwen?

De pers over Sandra Brown

`Sandra Brown stelt nooit teleur!' Cosmopolitan

`Deze dame weet waar haar fans van houden en geeft het ze met volle teugen.' The Huffington Post

`Een meesterlijke verhalenverteller die haar lezers op het puntje van hun stoel houdt.' USA Today

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789402312836

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Overleven"

Overleven
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima