Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Overvloed
Overvloed

Overvloed

Ineke Van Nieuwenhove
pubblicato da Lannoo

Prezzo online:
16,99

Ook vaak zin om een vakbondsactie tegen je hormonen te starten? Last van vermoeidheid, een onregelmatige cyclus, plotse gewichtstoename, PMS? Je bent zeker niet de enige: steeds meer vrouwen kampen met een hormonale disbalans. Niet alleen slikken we al vanaf jonge leeftijd de pil, ook worden we blootgesteld aan allerhande hormoonverstorende stoffen. Maar wist je dat stress de grootste hormoonverstoorder is van allemaal? En dat je zelf heel veel kunt doen om je hormonen weer in balans te brengen?

Ineke Van Nieuwenhove legt heel toegankelijk en met de nodige humor uit wat hormonen zijn, hoe ze werken en hoe een regelmatige cyclus zonder kwaaltjes ook voor jou mogelijk is. Eén ding is zeker: na het lezen van dit boek zul je op een heel andere manier naar je hormonen kijken!

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Medicina , Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete

Editore Lannoo

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 12/10/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789401478991

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Overvloed"

Overvloed
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima