Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ovo mijenja sve

Naomi Klein
pubblicato da V.B.Z. d.o.o.

Prezzo online:
18,50

ZABORAVITE SVE ŠTO STE MISLILI DA ZNATE O GLOBALNOM ZAGRIJAVANJU.

U svojoj najprovokativnijoj knjizi dosad, Naomi Klein, autorica utjecajnih bestselera No Logo i Doktrina šoka, istražuje najveu prijetnju s kojom se ovjeanstvo ikad suoilo: ratom koji postojei ekonomski model vodi protiv života na Zemlji.

Naomi Klein kanadska je autorica, aktivistica, novinarka i sveuilišna profesorica. Stalna je kolumnistica asopisa The Nation i The Guardian, dopisnica Rolling Stonea, kao i vanjska urednica Harper's Magazinea. lanica je upravnog odbora ekološke organizacije 350.org i stipendistica Zaklade Puffin na Institutu Nation.

Knjiga Ovo mijenja sve (This Changes Everything) objavljena je 2014. u kojoj je dobila priznanje "Hilary Weston Writers' Trust Prize". asopis Observer proglasio ju je knjigom godine, a ugledni dnevni list New York Times uvrstio na svoj popis stotinu najvažnijih knjiga iste godine.

Naomi Klein u njoj razotkriva mitove koji su esto povezani s raspravama o klimatskim promjenama, iznosei pritom neugodnu istinu" da globalno zagrijavanje nema toliko veze s emisijama ugljinog dioksida koliko s ideologijom slobodnog tržišta, odnosno kapitalizmom. Klimatske promjene, kojima zadnjih godina u sve veoj mjeri svjedoimo, poziv su na buenje cijele civilizacije, snažna poruka o potrebi za brzim djelovanjem i reformama izreena jezikom požara, poplava, oluja i suša. Ipak, u trenutanoj egzistencijalnoj krizi Klein vidi nešto pozitivno: mogunost za odbacivanje propalih ekonomskih sustava, preobrazbu globalne ekonomije i preureenje naših politikih sustava. No, jesmo li sposobni sve to izvesti na vrijeme? Ništa nije sigurno. Ništa osim injenice da klimatske promjene mijenjaju sve. A još samo kratko priroda te promjene bit e na našoj strani...

"Možda prva potpuno iskreno napisana knjiga o klimatskim promjenama."

Bryan Walsh, Time

"Najbolja knjiga o klimatskim promjenama nakon dugo vremena - velikim dijelom zato što govori mnogo više."

Bill McKibben, autor knjige Kraj prirode i suosniva organizacije 350.org

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli » Economia del lavoro, occupazione e disoccupazione » Filosofia e teoria dell'economia

Editore V.b.z. D.o.o.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/12/2017

Lingua Inglese

EAN-13 9789533047508

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ovo mijenja sve"

Ovo mijenja sve
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima