Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

På åpent hav / Den hjertet banker for

Abigail Gordon - Alison Roberts
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
9,10

På åpent hav

Sykepleieren Annalise pleier alltid å være fornuftig og velge det sikre foran det usikre. Men etter å ha hjulpet søsteren med et lån må hun se bort ifra prinsippene sine og ta en jobb på et cruiseskip for å ha råd til nedbetalingene. Som om det nye miljøet ikke var omveltning nok, får den flørtende skipslegen henne snart i ubalanse. Kan hende blir relasjonen deres bare noe midlertidig, men den får Annalise til å føle seg mer levende og fri enn noengang før. Spørsmålet er hva som kommer til å skje når de legger til kai.

Den hjertet banker for

Det vekker en viss oppstandelse i lille Swallowbrook da klinikken får en ny sjef - den vakre, blonde Laura Armitage. Men hvorfor er hun så hemmelighetsfull om fortiden sin? Og hvor er faren til hennes to små barn?

Det varer ikke lenge før nysgjerrigheten legger seg litt, da Lauras ektemann plutselig dukker opp i byen. Gabriel Armitage er en berømt onkolog som ved en beklagelig feil satte både karrieren og ekteskapet på spill. Nå har han bestemt seg: Han skal aldri la jobben komme foran kjærligheten igjen! Men er det for sent, har han allerede mistet Laura for alltid?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2021

Lingua

EAN-13 9789150795837

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "På åpent hav / Den hjertet banker for"

På åpent hav / Den hjertet banker for
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima