Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

På sporet af pyramidernes hemmeligheder

Alt Om Historie
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
6,58

I over 200 år har Egyptens oldgamle monumenter tiltrukket nysgerrige og forskere fra hele kloden. Alt fra små børnemumier til gigantiske pyramider er blevet undersøgt nøje i forsøget på at kortlægge en af verdens ældste civilisationer, først med graveskeer, pensler og arkæologisk grundighed, siden med højt avancerede scanninger og DNA-analyser. På trods af ihærdige undersøgelser har ingen endnu kunnet give et endeligt svar på alle de gåder, som riget langs Nilen efterlod sig, da det kollapsede for næsten 2.000 år siden. Derfor graver forskerne stadig efter svar på de store spørgsmål: Hvordan opstod det egyptiske rige? Hvem opførte pyramiderne? Blev Kleopatra myrdet? I bogen her tager vi videnskaben i hånden og giver de nyeste bud på sandheden om Egyptens storhedstid. Forklaringerne skal bl.a. findes i klimaforandringer, heftig monsunregn og en kompliceret religion, hvor guderne havde indflydelse på alt.
God fornøjelse. Alt om Historie tager dig med på en halsbrækkende rejse til tidligere tider, så du kan nyde historiens største begivenheder. Følg med tilbage i tiden - tilbage til frontlinjerne af 2. verdenskrig, vikingernes angreb og tilbedelsen af egypterne. Alt om historie er for dem, der vil vide mere om de spændende, dramatiske begivenheder i fortiden.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Mitologia e religioni antiche , Storia e Biografie » Mitologia » Mitologia e Religioni antiche » Archeologia » Storia dell'Africa

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/08/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726380446

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "På sporet af pyramidernes hemmeligheder"

På sporet af pyramidernes hemmeligheder
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima