Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja

Kevin Yank
pubblicato da Helion

Prezzo online:
8,73
9,94
-12 %
9,94

Najlepszy przewodnik dla odkrywców PHP!

Jzyk PHP wci zyskuje na popularnoci. Kolejne wersje, cige ulepszenia sprawiaj, e w niektórych obszarach zaczyna on rywalizowa z weteranami na rynku jzyków programowania. Ten trend wida równie w ofertach pracy. Programici biegle znajcy PHP s wrcz rozchwytywani na rynku! Warto doczy do tego grona. Jeli chcesz tworzy zaawansowane aplikacje i pozna PHP na wylot, trafie na wymarzon ksik!

Dziki niej ju wkrótce staniesz si prawdziwym ninj programowania w PHP. Przeprowadzi Ci ona przez wszystkie etapy poznawania jzyka: skonfigurujesz serwer WWW i MySQL oraz PHP. Nastpnie zaprojektujesz swoj pierwsz baz i podczysz si do niej, eby zapisa i pobra dane. W kolejnych rozdziaach przekonasz si, jak wyraenia regularne mog Ci pomóc w codziennej pracy, dlaczego naley korzysta z sesji oraz co moesz zapisa w ciasteczkach". PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja" jest genialnym przewodnikiem po PHP i MySQL. Pozwoli Ci przeobrazi si z laika w profesjonalist. Zainwestuj w t wiedz!

Dettagli

Generi Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Programmazione e sviluppo del software

Editore Helion

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/10/2013

Lingua Polacco

EAN-13 9781457178573

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja"

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima