Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Leren tekenen is een leuke manier en kan gemakkelijker zijn dan we denken!

Met een eenvoudige techniek kan tekenen heel leuk zijn! Met de methode in dit boek zul je merken dat je heel gemakkelijk kunt tekenen. Op elke pagina vindt u stapsgewijze sierlijke en ongecompliceerde figuren.
Alle kunstvormen stellen ons in staat om intenser te leven en onszelf uit te drukken. Raak geïnspireerd en ontwikkel je artistieke vaardigheden! Alles wat je nodig hebt om te beginnen is een potlood en een stuk papier en wordt een geweldige kunstenaar!
Veel plezier!

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Attivit├á manuali

Editore Colored Pencil

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/11/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230004355199

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "PRETTEKENING"

PRETTEKENING
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima