Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Palæer og patricierhuse fra rokokotiden

Christian Elling
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,15

Rokokostilen er vidunderlig med sine snørklede detaljer og overdådige haver. Den opstod i Frankrig og begyndte i 1730`erne at vinde indpas uden for landets grænser. Pludselig skulle alle slotte og herregårde bygges efter den nye byggestil, og der blev sendt bud efter Frankrigs bedste arkitekter for, at aristokratiet i hele Europa kunne indrette sig efter alle kunstens regler.

Kunsthistoriker og arkitekturforsker Christian Elling tager os med på en rundtur i de danske rokokopalæer og patricierhuse. Han undersøger de imponerende bygninger udenpå såvel som indeni og fortæller samtidig om rokokotidens karakteristika og historie. Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor, forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien. Christian Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie, klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske herregårde.

Dettagli

Generi Architettura Design e Moda » Architettura e Urbanistica » Edifici residenziali , Arte Beni culturali e Fotografia » Teoria delle arti e opere generali

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/07/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788726003192

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Palæer og patricierhuse fra rokokotiden"

Palæer og patricierhuse fra rokokotiden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima