Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Panik Yok Virüs Senden Korksun

Tsolmon Bayaraa
pubblicato da Nar Çocuk

Prezzo online:
1,51

Metin her gün olduu gibi okuldan sonra arkadalaryla parka gitmiti.

Oyuna o kadar dalmt ki sirenleri çalan bir arabann babasn alp götürdüünü fark etmedi.

Ve bir gece içerisinde sokaklar bombo kald.

Metin'e okula gidemeyecei, darda oynayamayaca ve arkadalaryla buluamayaca söylendi

Annesi, babasnn ve babas gibi bilim adamlarnn büyük bir olay çözmek için gittiini anlatt.

Bu kadar büyük olan olay ne olabilirdi?

Acaba babasnn odasnda bir cevap bulabilir miydi?

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Nar Çocuk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786053707226

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Panik Yok Virüs Senden Korksun"

Panik Yok Virüs Senden Korksun
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima