Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Paraden. Kunst i enevældens Danmark

Christian Elling
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,15

Arkitekturforsker og professor i kunsthistorie Christian Elling fortæller om billedkunst, arkitektur og havekunst i Danmark i enevældens tid. Vi kender Christian IV som den store byggekonge, og Christian Elling stiller flere gange skarpt på hans mange byggeprojekter, der stadig pryder landet i dag. "Paraden" er en spændende rejse i dansk kunsthistorie og fortæller samtidig om de bevægelser og kunstnere, danskerne lod sig inspirere af. Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor, forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien. Christian Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie, klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske herregårde.

Dettagli

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Storia dell'arte » Storia dell'arte, Alti titoli , Architettura Design e Moda » Architettura e Urbanistica » Edifici residenziali

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/06/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788726003512

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Paraden. Kunst i enevældens Danmark"

Paraden. Kunst i enevældens Danmark
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima