Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Parallelle historier 2

Péter Nádas
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
16,55

Andet bind i ungarske Péter Nádas hovedværk, Parallelle historier, der nu endelig kan læses i dansk oversættelse.

Parallelle historier er et fascinerende og provokerende romanværk og et panorama over Europas kultur og krise. Centralt i værket står tre mænd: Hans von Wolkenstein, hvis tyske mor har forbindelser til nazisterne; Ágost Lippay Lehr, hvis indflydelsesrige far har tjent Ungarns forskellige politiske regimer gennem årtier, og András Rott. Da vi møder dem i 1961, et afgørende tidpunkt i efterkrigstidens historie, er de venner og bor i Budapest. Gennem deres detaljerede og dramatiske beretninger, der også giver plads til deres venners, familiemedlemmers og elskeres liv og tanker, føres læseren fra Berlin og Moskva til Schweiz og Holland, fra Middelhavet i syd til Nordsøen i nord, og selvfølgelig tværs gennem Ungarn. Men romanen springer også frem og tilbage i tid: murens fald i 1989, Berlin i de første år efter nazisternes magtovertagelse, tyskernes besættelse af Ungarn i 1944, opstanden i Ungarn i 1956.

Péter Nádas er blevet sammenlignet med litteraturhistoriens helt store sværvægtere som Thomas Mann, Robert Musil, Leo Tolstoj og Marcel Proust, og romansuitens smukke og sensuelle sprog og filosofiske dybde befæster yderligere Nádas position som en af vor tids allerstørste fortællere og som selvskreven kandidat til Nobelprisen.

Pressen skrev:

»Andet bind i den ungarske forfatter Péter Nádas' storværk 'Parallelle historier' åbner sluserne for en lavastrøm af uforrettede lidenskaber, der udfordrer vores utopier og idealer. Det er en læseoplevelse uden sidestykke.« ******- Politiken

»At følge Péter Nádas ind i den europæiske histories labyrinter og ind »i nattens mørke dyb« er en af de helt usædvanlige læseoplevelser.« *****- Berlingske

Suverænt virtuos ... Péter Nádas er en mellemeuropæisk mester - Weekendavisen

»Romanen er et poetisk og muligvis også et psykoanalytiskmonsterværk Péter Nádas har skrevet en vild og smuk bog, et monsterværk om Europa.« - Information

»Ordet "Nobelpris" er ofte blevet brugt i forbindelse med den ungarske forfatter, Péter Nádas.« - Århus Stiftstidende

»Uhyre stærk i sit billedsprog, sine kompositioner og med en handling, der løfter læseren ud af virkeligheden. Fantasien bliver en del af oplevelsen ... "I nattens mørke dyb" er i endnu højere grad end forgængeren en stærk og udfordrende fortælling. Det er som malerier af Hieronymus Bosch og Salvador Dali.« - Fyens Stiftstidende

»Også andet bind i storværket om Europas skamplettede historie er besnærende og tillokkende Péter Nádas giver et grufuldt indblik i den stinkende historie.« - Jyllands Posten

»Mageløs.« - litteraturlinjer.dk

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: specifici argomenti » Periodi storici » Storia del XX e XXI secolo » Risorgimento, Resistenza e Rivoluzioni » Storia militare , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/01/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788763851640

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Parallelle historier 2"

Parallelle historier 2
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima