Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Parallelle historier 3

Péter Nádas
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
16,55

Frihedens åndedrag er tredje og sidste bind i Nádas' monumentale romanværk om to familier fra Berlin og Budapest. Af deres liv og skæbner væves et storslået billedtæppe, som spejler Europas historie i det 20. århundrede fra mellemkrigstiden og frem til Berlinmurens fald. Péter Nádas brugte 18 år på at skrive Parallelle historier, som af de ungarske anmeldere blev hyldet som »Krig og fred for det 21. århundrede«. Et fascinerende og provokerende romanværk i tre bind, som befæster hans position som en af vor tids allerstørste fortællere og har fået kritikere verden over til at sidestille ham med forfattere som Marcel Proust, Robert Musil, Thomas Mann og Lev Tolstoj.

Pressen skriver:

»En af de senere års største og bedste europæiske romaner.«
- Information

»Virvar af smukt skrevne, grufulde scener.«
- Weekendavisen

»et europæisk puslespil af monumentalt format.«
- ***** Berlingske

»En helt enestående læseoplevelse.«
- ****** Politiken

»et åndeligt løftbåde krævende og givende.«
- ***** Kristeligt dagblad

»Péter Nádas skriver blændende. Der er tale om et litterært storværk.«
- ***** Fyens Stiftstidende

»Som de to forudgående bind er den skræmmende og fascinerende, frastødende og tiltrækkende, uforståelig og krystalklar.«
- Jyllands-Posten

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici » Narrativa d'ambientazione storica » Saghe , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici » Saghe

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/08/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788763851657

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Parallelle historier 3"

Parallelle historier 3
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima