Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Parker Pyne esetei

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,57

Hétrl hétre egy különös magánhirdetés jelenik meg a Timesban: Boldog? Ha nem, keresse fel Mr. Parker Pyne irodáját!". A nyugdíjas Parker Pyne ugyanis a boldogság szakértje és a boldogtalanság kérlelhetetlen ellenfele. Mr. Pyne hosszú évek alatt összegylt tapasztalataira támaszkodva, statisztikai alapon dolgozik, ám leghatékonyabb fegyvere mégis a kiváló emberismerete. Ügyfelei közt megtaláljuk a kemény munkával felkapaszkodott, újgazdag özvegyet, akit már minden luxus untat, a külföldi szolgálatból hazatért, de új izgalmakra vágyó rnagyot és az egyetlen fia könnyelm eljegyzése miatt izguló, aggódó anyát is. Miközben sikerrel bogozza ki a boldogtalanságot okozó szálakat, Parker Pyne hálóján több bnbanda - köztük emberrablók és gyémánt tolvajok - is fennakad.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634796268

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Parker Pyne esetei"

Parker Pyne esetei
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima