Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Premiul NATIONAL BOOK AWARDS pentru ficiune 2013

O împletire splendid de istorie i imaginaie, Pasrea Bunului Dumnezeu este atât o aventur palpitant, cât i o explorare înduiotoare a ceea ce înseamn identitatea i supravieuirea.

Cepoar, biatul negru silit s se deghizeze în fat, este fr îndoial urmaul lui Huckleberry Finn. Purtat de colo-colo prin pustiurile Statelor Unite, alturi de armata improvizat a lui James Brown, zis Btrânul, i obligat s asculte propovduielile ameitoare ale acestuia, Cepoar rmâne, prin isteimea, umorul i inocena lui, un învingtor. - Domnica Drumea

Cartea lui McBride ne prezint vremurile barbare premergtoare rzboiului de secesiune, când negrii, pentru care înc nu se inventase asepticul oameni de culoare, se pregteau, în zornit de lanuri i în fonet de Biblie, pentru marea confruntare cu libertatea. - Marin Mlaicu-Hondrari

Un nou roman magnific semnat de unul dintre autorii momentului: James McBride. - The New York Times Book Review

Absolut original, pitoresc i plin de via. - Washington Post

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Pandora M

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/05/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9786067195231

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pasrea Bunului Dumnezeu"

Pasrea Bunului Dumnezeu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima