Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pastor Viveka och Solkattens leende

Annette Haaland - Emma Graves
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
13,30
13,93
-5 %
13,93

"Pastor Viveka och Solkattens leende" är den femte fristaende delen i serien om den färgstarka pastorn fran Gamla Enskede, en lika underhallande som tänkvärd mysdeckare i rofyllda villakvarter som ruvar pa en hel del hemligheter.

Enskedespelet är en underbar tilldragelse. Det här aret ska teaterföreningen sätta upp Alice i Underlandet. Nästan hundra personer fran sex till attiofyra ar är med och spelar, proffs och amatörer tillsammans. Men Pastor Viveka deltar i repetitionerna med blandade känslor. Hon har svart för clownmalade katter, särskilt Solkatten med sitt stora stela leende. Dessutom har hon redan fullt upp med bade djur och människor pa jobbet: spindlarna som invaderar kyrkan har blivit hennes problem att lösa samtidigt som hon förväntas genomföra församlingsstyrelsens alla pigga idéer. Som om inte det vore nog skakas det lilla samhället av ännu ett mord när en av Enskedespelets skadespelare hittas död mitt under premiären.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/03/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789100804374

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pastor Viveka och Solkattens leende"

Pastor Viveka och Solkattens leende
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima