Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pe limba mea

Jerry Seinfeld
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
4,43

Cele mai bune schie umoristice ale lui Jerry Seinfeld. Cartea cuprinde o colecie complet a schielor aprute în episoadele serialului Seinfeld, la care se adaug câteva dintre poantele favorite ale autorului.

Ce primesc în schimbul banilor pe care îi dau sub form de taxe? Nu am copii, deci nu-mi folosete la nimic sistemul de educaie. Nu folosesc poliia, închisorile. N-am sunat niciodat la armat. Practic, îmi sunt de folos doar pota i marcajele albe de pe osea. Pentru asta trebuie s dau o treime din munca mea de o via: ca s trimit vederi i s merg drept!"

Jerry Seinfeld este cel mai iubit comic din Statele Unite. Serialul care îi poart numele a avut 9 sezoane i a fost distribuit în zeci de ri, inclusiv în România. A câtigat nenumrate premii internailonale i este în continuare serialul care deine recordurile de audien în Statele Unite.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737249210

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pe limba mea"

Pe limba mea
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima