Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Perdona però vull casar-me amb tu

Federico Moccia
pubblicato da Columna CAT

Prezzo online:
4,99

Tornen els apassionats protagonistes de Perdona si et dic amorEl seu amor durarà per sempre?La història d'amor entre l'Alex i la Niki segueix amb pas ferm: acaben de tornar a Roma després de passar unes inoblidables vacances plegats i és hora de començar a plantejar-se el futur.Ningú no creu que els vint anys que els separen puguin arribar mai a representar un obstacle entre ells perquè el seu amor sembla estar fet a prova de tot. Però els fils que mouen el destí són imprevisibles i capriciosos, i les coses poden canviar d'un dia per l'altre...La suggeridora, optimista, dolça i captivadora història d'amor que ens va emocionar a Perdona si et dic amor troba la seva continuació a les pàgines d'aquesta inoblidable Perdona però em vull casar amb tu, una novel·la que ens farà creure en el poder de l'amor: l'amor impossible, un amor en majúscules que és capaç de fer-te somiar despert i volar molt lluny.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Columna Cat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/02/2011

Lingua Catalano

EAN-13 9788466413954

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Perdona però vull casar-me amb tu"

Perdona però vull casar-me amb tu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima