Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Perfecte Kerstmis / Bijzondere remedie

Amalie Berlin
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
5,99

Perfecte Kerstmis

Een kerstzoen... met de dokter!

Dokter Angel Conley heeft er alles voor over om haar patiëntjes op de kinderafdeling een fijne kerst te bezorgen. Alleen had ze niet gerekend op het aanbod van de véél te aantrekkelijke Schotse chirurg Wolfe McKeag om te helpen bij haar plannetjes. Ze neemt zich voor om het zakelijk te houden, maar dat gaat vast nog heel moeilijk worden, na die kus onder de mistletoe
Bijzondere remedie

Een kerstcadeautje als medicijn

Wanneer dokter Lyons McKeag een anoniem cadeautje in zijn kluisje vindt, reageert hij geërgerd. Verpleegkundige Belle Sabetta laat zich echter niet afschrikken door zijn afwijzende houding. Omdat ze zelf nog midden in een rouwproces zit, weet ze dat een troostrijk gebaar veel voor iemand kan doen, vooral rond Kerstmis. Maar is zo'n onschuldige remedie wel genoeg om Lyons' kille hart te ontdooien?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402549348

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Perfecte Kerstmis / Bijzondere remedie"

Perfecte Kerstmis / Bijzondere remedie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima