Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

För Jess och Tom är tajmingen allt. För henne är det ögonblicket da hon levererar poängen i ett av sina skämt. För honom är det rytmen i musiken som han spelarmed sitt band.

Fran kvällen da de delar samma scen pa Edinburghfestivalen är attraktionen mellan dem obestridlig. Till en början verkar deras tajming vara perfekt.

Men när Jess och Toms karriärer tar fart far de svart att halla kontakten. Gang pa gang för ödet dem samman för att sedan dra isär dem igen. Kommer tajmingen nagonsin att vara rätt?

OWEN NICHOLLS är en brittisk författare som bor i Norfolk med sin familj. Hans debutroman Kärlek utan manus har salts till Kanada, USA, Australien, Tyskland och Italien. Perfekt tajming är hans andra roman pa LB Förlag.

"En underbar, kvick och romantisk berg- och dalbana till roman." Matt Dunn, författare

"En modern kärlekshistoria med en gammaldags värme." Debbie Johnson, författare

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Louise Bäckelin Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/08/2022

Lingua Svedese

EAN-13 9789177994497

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Perfekt tajming"

Perfekt tajming
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima