Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Perfekt väder för lidande

Caroline Linhult - Åsa Asptjarn
pubblicato da Bonnier Carlsen

Prezzo online:
3,81

Bims liv började när hon hörde David Dovrâk första gången. Hon grät sig igenom skivan, gripen av någon sorts livsinsikt. Hennes liv tar slut när en främmande man i morgonrock steker frukostägg i mammas kök. Han är osannolikt lik idolen, David Dovrâk. O-s-a-n-n-o-l-i-k-t lik. Bim tvärvänder. Efter kraschen med kompisen har hon ingen att debriefa med, men hon vet att hon måste undanröja alla spår av idoldyrkan på sitt rum hemma hos pappa, inklusive David-altaret.

Åsa Asptjärn skriver för unga läsare med smart humor och djupaste respekt och lite svärta.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bonnier Carlsen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/04/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789179750619

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Perfekt väder för lidande"

Perfekt väder för lidande
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima