Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Perämies Pirteä

Frederick Marryat
pubblicato da Saga Egmont Finnish

Prezzo online:
6,99

Hurja seikkailu saa alkunsa, kun Seagraven perhettä kuljettanut alus haaksirikkoutuu ja miehistö pakenee pelastusveneellä. Seagravet onnistuvat pelastautumaan autiolle saarelle yhdessä palvelijansa ja aluksen perämiehen kanssa. Kokeneen perämiehen tiedot tulevat tarpeeseen, kun haaksirikkoutuneet koittavat selviytyä saarella parhaansa mukaan. Tilanteessa tapahtuu kohtalokas käänne, kun saarelle hyökkää rosvojoukko, joka surmaa perämiehen. Miten käy Seagraven perheen? Pääsevätkö he pelastautumaan saarelta?

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/11/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726304114

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Perämies Pirteä"

Perämies Pirteä
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima