Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Persona non grata

Sue Kis-Jókai Szakall
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
4,49

Sue Kis-Jókai Szakáll mvében sajátosan ötvözi az önkifejezés mvészi eszközeit. Három f részbl - Hajnali derengés, Ébredés, Fonáktündér - álló írása a James Joyce-i tudatáramlást, tudatfolyamot idézi, melyet saját illusztrációi tesznek teljessé.
Az elbeszélk - a persona non grata", a vándor és a szerz - olykor visszatekintenek a múltba, máskor visszatérnek a jelenbe, közben félve várják a jövt. Megnyilvánulásaik hol epikusak, hol líraiak; elfordul, hogy együtt gondolkodnak (néha még angolul is), de idnként egymás történeteit is megszakítják, így alkotva meg a szerzn sajátos, egyedi gondolati és képi világát.

Messzirl jött ember vagyok én, valahol én is a szigeten éltem ... . Zátony, amit meg sem lehet kerülni."

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/04/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153562

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Persona non grata"

Persona non grata
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima