Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Persoonlijk onderhandelen

William Ury
pubblicato da Atlas Contact, Uitgeverij

Prezzo online:
9,99

Bij een moeilijk gesprek of onderhandeling zet je je vaak schrap en ben je sterk gefocust op de ander en diens doelen. `Hoe voorkom ik dat ik aan het kortste eind trek?' Gevolg is dat je reactief handelt en je eigen belang uit het oog verliest. Het leidt doorgaans tot compromissen of teleurstellingen. Dit gebeurt niet alleen in onderhandelingen maar bij heel veel beslissingen die je neemt. William Ury pleit er dan ook voor dat je goed kijkt wat je nodig hebt om je eigen potentieel optimaal waar te maken. Zo blijf je dichter bij jezelf en sta je steviger in je schoenen. Dit boek is een essentiƫle voorbereiding op Excellent onderhandelen. Voor iedereen die lastige gesprekken moet voeren, met interne conflicten zit of zichzelf overtuigender wil presenteren. Het model van Ury is eenvoudig, concreet en biedt aanknopingspunten voor allerlei situaties, thuis en op het werk.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/03/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789047007951

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Persoonlijk onderhandelen"

Persoonlijk onderhandelen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima