Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Peter Simple mainetöissä

Frederick Marryat
pubblicato da Saga Egmont Finnish

Prezzo online:
6,99

"Peter Simple mainetöissä" jatkaa merikadetti Simplen tarinaa Atlantin pyörteissä. Seikkailuissa merillä Napoleonin sotien aikaan ei vauhtia eikä jännitystä puutu, kun Simple kohtaa niin sotatoimia kuin muitakin yllättäviä tilanteita. Jostain kumman syystä Simple tuntuu aina joutuvan mitä mielikuvituksellisimpiin ongelmiin. Laivan sisällä kuitenkin solmitaan myös tiiviitä ystävyyssuhteita, ja Simplen ystävä O'Brien pelastaakin hänet usein pulasta. Huumorilla rikastettu, eloisa tarina tempaa mukaansa välittömästi. "Peter Simple mainetöissä" on Frederick Marryatin merihenkisen trilogian toinen osa. Romaani viihdyttää niin nuoria kuin aikuisiakin.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fiabe, miti e leggende , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura » Storie di guerra

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/11/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726303988

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Peter Simple mainetöissä"

Peter Simple mainetöissä
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima