Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Petersborg Expres

Simon Glinvad
pubblicato da Rosenkilde & Bahnhof

Prezzo online:
8,28

En aften beslutter Porter Didriksen sig for at træde ud af sin stille tilværelse. Han frygter, at han er ved at blive baggrundsstøj i sit liv med reportagefotografen Ingrid, der altid synes at vende hjem fra verdens brændpunkter med barske historier og hårdkogte souvenirs. Derfor begiver han sig af sted mod de marokkanske Atlasbjerge for at finde byen Petersborg og fuldføre den store fortælling, som holdt hans farfars liv sammen. Petersborg Express er en roman om kærligheden og frygten for at miste den, om jazz og begravelsesmusik i New Orleans, om vejen til en helt speciel bjergby og om livet i en nordsjællandsk forstadsvilla med ti æbletræer i haven. FORFATTERTEKST: Simon Glinvad er født i 1978. Han bor på Nørrebro i København. Petersborg Express er hans første roman.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/12/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788771283044

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Petersborg Expres"

Petersborg Expres
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima