Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
5,49

Momenteel zou het veroveren en verleiden van een vrouw voor beiden een gemakkelijke, comfortabele en bevredigende taak moeten zijn. Relaties moeten een mix zijn van communicatie, plezier en liefde tussen mensen.
Er is een theorie over het ontstaan of de vorming van het universum die zegt dat er een explosie was (oerknal) het ontstaan van het universum, dat de materie vanaf dat moment zich scheidde en van daaruit werden de planeten gevormd die steeds meer en meer gescheiden. elk ...

Maar met de huidige meetinstrumenten hebben ze vastgesteld dat sommige planeten ook door wederzijdse aantrekking bij elkaar blijven in het heelal.

Dat is het belangrijkste in een paarrelatie dat beide samen zijn door wederzijdse aantrekkingskracht.

De meesten van ons, mannen, laten zich meeslepen door de lichaamsbouw van een vrouw, wat zeker een belangrijke factor is.
Maar al bij het aangaan van de relatie zijn er veel meer belangrijke persoonlijkheidskenmerken om een harmonieuze en langdurige relatie te kunnen hebben. En hiermee bedoel ik de smaken en hobby's die beide gemeen hebben, want als iemand iets heel leuk vindt, wat ze haat, zullen ze het als koppel nauwelijks lang meegaan, en deze hobby's of smaken zouden ze later kunnen scheiden.
Eerst door de tijd dat ze samen zijn te verdelen en dan kan het zijn dat ieder in hun affiniteiten andere mensen vindt bij wie ze zich op hun gemak voelen en zelfs op een andere manier aangetrokken.

Dus aan het begin van het boek begin ik met het benoemen van soorten vrouwen die bepaalde persoonlijkheidskenmerken hebben die al dan niet geschikt zijn om een relatie te beginnen.

In dit boek zullen we het onderwerp verkering benaderen, in het bijzonder nadenken over een stabiele langdurige relatie.

Er komen onderwerpen aan bod over de soorten vrouwen die er zijn, hoe ze te herkennen en een vrouw te kiezen die het waard is om tijd, geld en moeite te besteden.
Dit type vrouw kan enigszins verwarrend zijn, aangezien verschillende vrouwen op bepaalde momenten persoonlijkheidskenmerken zullen hebben die vergelijkbaar zijn met anderen, maar in het algemeen zullen we met deze gids weten met welke vrouw we te maken hebben en in overeenstemming hiermee strategieën hebben die zullen helpen om succesvol te zijn. hen.

Dit boek is niet bedoeld als een exacte formule waardoor ze onvermijdelijk verliefd op je wordt, maar het is waar dat je daar betere kansen voor hebt dan zonder een strategie.

Laten we zonder verder oponthoud aan de slag gaan

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Adolescenti

Editore Gustavo Espinosa Juarez

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/02/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9781393957744

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Piano Voor Starters"

Piano Voor Starters
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima