Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pienet sanat / Kun sääntöjä ei ole

Caitlin Crews - Michelle Smart
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
8,95

Pienet sanat

Ciro kohotti hunnun naisen kasvoilta ja mykistyi. Hän oli unohtanut, kuinka kaunis Claudia oli. Ja viaton Mutta hän ei saisi hempeillä. Hän oli menossa naimisiin, jotta saisi kostonsa. Se, että hän tuhoaisi samalla syyttömän nuoren naisen elämän, olisi ikävää, mutta välttämätöntä

Kun sääntöjä ei ole

Adriana Righetti oli tuomittu huonomaineiseksi syntyperänsä perusteella, mutta prinssi Patricio sen sijaan houkutteli skandaaleja luokseen tahallaan! Kukaan ei ollut vielä onnistunut pitämään Patoa poissa ikävyyksistä edes yhtä päivää. Adriana oli saanut tehtävän, eikä hän luovuttaisi ilman taistelua! Mutta kun prinssi laittoi hurmausvaihteensa päälle, Adriana huomasi olevansa sulaa vahaa

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2021

Lingua Finlandese

EAN-13 9789150770605

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pienet sanat / Kun sääntöjä ei ole"

Pienet sanat / Kun sääntöjä ei ole
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima