Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pieni salaisuus / Sopimus

Dani Wade - Silver James
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
8,95

Pieni salaisuus

Ei sen pitänyt näin mennä... Jolie ajattelee nähdessään ensimmäistä kertaa aikoihin entisen rakastajansa - ja poikansa isän - Cord Barronin. He tapaavat nimittäin ensiapupolilla, missä Cord lojuu pahassa kunnossa öljynporaustornissa sattuneen onnettomuuden jäljiltä. Heidän menneisyytensä on monivaiheinen ja vähintäänkin kimurantti. Mutta nyt... Olisiko Cordin aika saada tietää lapsestaan? Vai oliko jo liian myöhäistä?

Sopimus

Kun Jacob Blackstone näkee aikaisemman seksikumppaninsa pitelevän lasta, jolla on tutut Blackstonen kiharat, tämä etelän miljonääri tietää lapsen olevan hänen. Mutta miksi seksikäs ja iloinen baarityöntekijä KC Gatlin salaisi Jacobilta hänen poikansa? Nyt Jacob, joka haluaa aina tehdä asiat omilla ehdoillaan, joutuu vakuuttamaan kiihkeän suojelunhaluiselle KC:lle olevansa isämateriaalia.

KC:n täytyy kertoa Jacobille, että hän joutui pitämään poikansa salassa, jottei olisi menettänyt tätä. Kun Jacob sitten ehdottaa koeluontoista yhdessä asumista, KC ei pysty vastustamaan. Mutta kuuluuko rakkaus osana kokeiluun?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/02/2016

Lingua Finlandese

EAN-13 9789150754780

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pieni salaisuus / Sopimus"

Pieni salaisuus / Sopimus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima