Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pierre Noziere, Gyermekkor

Anatole France
pubblicato da DIGI-BOOK Magyarország Kiadó Kft.

Prezzo online:
4,00

A Pierre Nozi?re címû kisregény Anatole France önéletrajzinak minõsített írásai közé tartozik. Ez a címke ne tévesszen meg minket: ki tudja, hol vall magáról igazabban egy író: önéletrajzában-e vagy más mûveiben? S lehet-e mindig éles határt vonni a kettõ között? France-nál mindenesetre nehezen, hiszen éppen legjellegzetesebb mûvei középpontjában olyan hõsök állnak, akik kisebb vagy nagyobb mrtékben az író álláspontját képviselik. Ki vitatkozik Bergeret úr ellenfeleivel? Ki vélekedik Coignard abbé nevében? Ki meséli Nyársforgató Jakab történeteit? Jellemzõ, hogy France elsõ regénye, az említett Jean Servien is erõsen vallomás jellegû. Nem kell azt képzelnünk, hogy ezek aztán feltétlenül "hiteles" vallomások. Anatole France emlékeinek nyersanyagát valóságos novellákká dolgozta át. Az átalakításokra eleinte talán tapintatból is szüksége volt. A Pierre Nozi?re másfél évtized termését takarítja be. France olyan mûveket írt közben, mint a Thais, A Lúdláb királynõ, A vörös liliom. Nemcsak hírnevet, megbecsülést, akadémiai széket szerzett, hanem gondolkodása is átalakult. (Lakits Pál) Kapunk tehát egy bõ másfél évtizedes keresztmetszetet ebben a kötetben - de nemcsak ezért érdemes olvasni ezt a könyvet. Másik oka Szini Gyula pompás magyar nyelvû fordítása, és nem utolsósorban Anatole France írói ereje. Olvassák szeretettel.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Avventura , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633647820

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pierre Noziere, Gyermekkor"

Pierre Noziere, Gyermekkor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima