Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hvide spøgelsesdamer, riddere og akrobater i Berlin! Tag på zig zag-krydstogt gennem Europas historie og oplev lande som Holland, Belgien, England, Polen og Tyskland med de små eventyrhistorier i "Piet og Nero og andre fortællinger" - godnathistorier om gode venner, gys og sjov!

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Bag størstedelen af serien "Fortæller fra ..." stod lærer og teolog Peter Falk Rønne (1889-1953) og Ada Hensel, forfatterpseudonymet for søstrene Caja Gudrun Orsi (f.1908) og Ulrikka Eleonora Nørgaard (f.1904), som gav fortællingerne deres historiske vingesus. Danmarkshistorien, verdenshistorien, myter og sagn blev her fortalt som skæbnefortællinger på få sider og smukt illustreret af den berømte tegner Oscar Knudsen (1898-1971), der for alvor brændte igennem med de cirkusplakater, han tegnede i 1940`erne og 50`erne. Har du nogensinde spurgt dig selv, hvor dine bedsteforældre fik deres store almene viden fra? P. Falk Rønne og Ada Hensels børnebøger er et af svarene. Fra 20`erne til 40`erne udkom over 160 små fortællinger fortalt til børn og deres voksne om Danmarkshistorien, verdenshistorien, myter og sagn. Nyd de små pakker af eksotiske eventyrverdener, Oscar Knudsens fabelagtige illustrationer, og læs dem højt som spændende godnathistorier - de kan fortælles på under et kvarter, men sender dig og dine børn verden rundt

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Classici » Narrativa » Narrativa storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici per bambini e ragazzi

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/09/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711526729

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Piet og Nero og andre fortællinger"

Piet og Nero og andre fortællinger
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima