Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Selle hotelli juures on midagi ainulaadset, midagi, mida teistest hotellidest ei leia - niipalju kui mina tean - ja see hotell siin on mõeldud ainult kõige jõukamatele klientidele. Seda nimetatakse MÄNGURUUMIKS. See on koht, kus sa saad maksta, teiste paaride seksimise piilumise eest. Hotelli külastajad võivad seal ka üksteisega seksida. Erutav ja eriline on aga see, et ka vastasoleva seina taga jälgib üks silmapaar kõike läbi pilu, mis sulgub kohe, kui seksimine lõpeb. Lühijutt on avaldatud koostöös Rootsi filmiprodutsendi Erika Lust. Tema eesmärk on anda edasi inimloomust ja selle mitmenäolisust jõuliste erootiliste lühijuttude kaudu, mis ühendavad endas kirge, intiimsust, iha ning armastust."

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/07/2019

Lingua

EAN-13 9788726212969

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Piiluja - Erootiline lühijutt"

Piiluja - Erootiline lühijutt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima