Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pikante geheimen ; Aan de haak geslagen ; Held in Hawaïhemd (3-in-1)

Elise Title - David Kay - Tina Wainscott
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
5,99

(1) PIKANTE GEHEIMEN - Iedereen denkt dat ze een expert is... Maar al beantwoordt Sally in haar radioprogramma allerlei intieme vragen van haar luisteraars, dat wil nog niet zeggen dat ze echt álles weet van seks. Misschien moest ze maar eens op bijles bij Jake Nolte, haar kersverse en zéér aantrekkelijke buurman... (2) AAN DE HAAK GESLAGEN - Samen op de toppen van de golven van genot... Dat is de beste omschrijving van het huwelijk tussen Cassie en Dan. Maar het huwelijksbootje liep helaas op de klippen, en nu zitten ze in hetzelfde schuitje: alleen en overspoeld door een hevig verlangen - naar elkaar! (3) HELD IN HAWAÏHEMD - Vroeger was hij een nerd, nu is hij supercool... Privédetective Judd weet dan ook zeker dat hij op de schoolreünie eindelijk zijn grote liefde, Lucy, zal veroveren. Blijkt dat hij zich voor een klus net op deze avond moet vermommen... als nerd! En hoe vangt een nerd een sexy stoeipoes?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/08/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789402519266

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pikante geheimen ; Aan de haak geslagen ; Held in Hawaïhemd (3-in-1)"

Pikante geheimen ; Aan de haak geslagen ; Held in Hawaïhemd (3-in-1)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima